Gimnastyka

Zajęcia mają na celu przede wszystkim kształtowanie nawyków utrzymywania poprawnej postwy ciała. Na zajęciach wykorzystywana jest metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Poprzez odpowiednie ćwiczenia i zabawy ruchowe podnoszona jest sprawność fizyczna dziecka. Prowadzone są przez fizjoterapeutę, który posiada kwalifikacje do prowadzenia zajęć metodą Ruchu Rozwijającego.