Rytmika

Spotkania z p. Anią odbywają się dwa razy w tygodniu. Dzieci poznają zabawy muzyczne, śpiewają piosenki, wykonują ćwiczenia kształcące słuch, poczucie rytmu oraz koordynację słuchową. Przedszkolaki uczą się wyrażać muzykę za pomocą ruchu oraz świetnie się bawią. Swoje umiejętności zdobyte na rytmice prezentują na okazjonalnych występach.