Spotkania z logopedą

Zajęcia grupowe kształtują umiejętność prawidłowej wymowy. Prowadzone są również zajęcia indywidualne z dziećmi.