Warsztaty artystyczne

Zajęcia rozwijają wyobraźnię oraz zdolność abstarakcyjnego myślenia. Dzieci poznają różnorodne techniki plastyczne oraz możliwości twórczego wykorzystania nietypowych materiałów. Zajęcia prowadzone przez panią Monikę- artystyczną duszę – wpływają na wrażliwość Dzieci.