Polityka prywatności

1. Informacje Ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa sposób pozyskiwania, przetwarzania oraz zabezpieczania danych osobowych w rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z póz. zm.) oraz Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z póz. zm.)

Wlaścicielem strony internetowej tygrysek.edu.pl oraz administratorem danych osobowych jest Paulina Woźny prowadząca dzialalność gospodarczą pod nazwa Niepubliczne Przedszkole ‘Tygrysek’ Paulina Woźny, z siedzibą w Rzeszowie 35-112 , ul. Stanisława Wyspiańskiego 43 , NIP 813-31-62-409, REGON: 180895885, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Dane osobowe

Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.

Dane osobowe są pozyskiwane podczas wypełniania formularza zgłoszenia pod adresem: http://tygrysek.edu.pl/zapisy-i-informacje

Dane osobowe są wykorzystywane wyłacznie w celu zgłoszenia dziecka do przedszkola.

Zawartość strony internetowej można przegladać bez podawania jakichkolwiek danych osobowych.

Każda osoba, która udostepniła swoje dane osobowe ma prawo do dostępu do ich treści oraz możliwość ich poprawiania, uaktualniania, uzupelniania, jak i również żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Wymienione czynności można dokonać poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres email:  przedszkole@tygrysek.edu.pl

Pozyskane przez administratora dane osobowe są przechowywane, przetwarzane i chronione zgodnie z obowiazującymi przepisami prawa.

Administrator chroni zgromadzone dane osobowe korzystając z nastepujacych środków:

3. Informacja o plikach cookies

Serwis korzysta z plików cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczajacym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

W ramach Serwisu stosowane sa dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie do przegladania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest takzż automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalnosci dostępne na stronach internetowych Serwisu.

4. Udostępnianie danych

Gromadzone dane nie podlegają udostępnianiu podmiotom zewnetrznym.

Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem zadań w zakresie wynikajacym z żądania.

5. Postanowienia końcowe

Administrator ma prawo do zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Osoby udostepniające swoje dane osobowe obowiązuje aktualnie obowiazująca wersja Polityki Prywatności, dostepna na stronie tej stronie.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się obowiązujace przepisy prawa polskiego.