Zajęcia dodatkowe

Język angielski
Rytmika
Szachy
Warsztaty artystyczne
Zajęcia taneczne
Gimnastyka
Spotkania z logopedą
Wycieczki tematyczne
Pikniki
Teatr
Cykliczne spotkania muzyczne
Spotkania ze stomatologiem
Religia